Ekonomist | višješolski študijski program

Ekonomist

Naziv strokovne izobrazbe: Ekonomist | Ekonomistka

S klikom na spodnje povezave si lahko preberete več informacij o posamezni smeri:

Z vstopom Slovenije v EU se slovensko gospodarstvo sooča z novimi izzivi, predvsem z večjo konkurenco na evropskem trgu. Za te spremembe moramo biti dodatno usposobljeni, predvsem potrebujemo znanja, ki jih ponuja modularno zasnovan program. Prav večja izbira modulov omogoča znanje za večjo konkurenčnost na evropskem trgu dela.

Temeljni cilji programa

Izobraziti ekonomiste:

  1. s širokim in poglobljenim strokovno–teoretičnim ter praktično uporabnim znanjem,
  2. s širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,
  3. s poglobljenim znanjem organizacije poslovanja in vodenja ter organiziranja tehnoloških procesov,
  4. s pridobljenimi generičnimi in poklicno specifičnimi kompetencami strokovnega področja komerciala, računovodstvo in organizacija poslovanja.

Trajanje študija in pogoji za vpis

Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

 

Kontakt

01/ 2444 210

autocad_2_februar_2012.jpg

Tečaji AutoCAD

Znanje za profesionalno delo in skrivnosti za povečanje učinkovitosti.

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

Naredite lasten e-test

Vas zanima, kako dobro poznajo prodajne produkte vaši prodajalci?

več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje