Potek študija na daljavo

1. Seznanitev z načinom študija

Na začetku študija vas seznanimo z načinom študija na daljavo in spletnim učnim portalom. Prejmete napotke za študij, svoje osebno vstopno geslo za šolski portal, urnik študija in spoznate tutorja, ki vam je tekom študija na voljo za nasvete in pomoč.

2. Srečanje v živo

Študij poteka predmet za predmetom. Za vsak predmet se najprej organizira eno srečanje na sedežu šole. Spoznate predavatelja, cilje in osnove predmeta, merila pri ocenjevanju, študijske obveznosti in vse druge informacije, ki jih potrebujete za učinkovito pripravo na izpit.

Za nekatere predmete se organizira še eno ali več kontaktnih srečanj za opravljanje vaj. Srečanja so vedno v popoldanskem času, med 17.00 in 20.00 uro, po vnaprej objavljenem celoletnem urniku.

3. Študij od doma

Nato študirate doma sami, po zastavljenih smernicah in ob oddaljeni pomoči mentorja (predavatelja). Prek interneta vam je omogočen enostaven dostop do vseh potrebnih študijskih gradiv in prek e-knjižnice do dodatnih materialov v elektronski obliki (predstavitve, posebni učni primeri, vaje, primeri izpitov ipd.).

Vse študijske obveznosti opravljate po predvidenem urniku študija. Učenje je popestreno s seminarskimi nalogami, diskusijami, študijami primerov, skupinskimi nalogami ipd. Ves čas študija vas spremlja tutor, ki vas spodbuja in pomaga do odgovorov na vprašanja, ki niso vezana na učno snov. Občasno se organizirajo srečanja študentov, predavateljev in tutorja.

4. Komunikacija s sošolci, mentorjem in tutorjem

Ves čas študija imate na voljo komunikacijo z vašimi sošolci ter mentorjem in tutorjem. Komunikacija poteka na enostaven način, prek posebnih učnih forumov, klepetalnic in elektronske pošte.

5. Dostop do informacij

Vse informacije, povezane s študijskimi obveznostmi in študijem, so na voljo na šolskih spletnih straneh in prek elektronske pošte.

6. Opravljanje izpita

Posamezen izpit se opravlja po urniku na sedežu šole.

7. Kombiniran način študija

Ker poteka klasični način študija in spletni študij istočasno, se lahko v primeru, ko vam čas dopušča, tudi če ste se odločili za spletni študij, udeležite rednih predavanj. Lahko se odločite, da boste določen predmet študirali spletno, posamezne vsebine pa poslušali v okviru rednih predavanj. Možno je tudi celoten predmet obiskovati v okviru rednih predavanj. Izbira je vaša.

Kontakt

01/ 2444 210

autocad_2_februar_2012.jpg

AutoCAD v prostoru

Z znanjem AutoCAD-a pričarajte resnično otipljivost 3D objektov.

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje