Prijava z geslom

Za dostop do strani, ki niso javno dostopne, potrebujete uporabniško ime in geslo.

Uporabnik:
Geslo:

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Tuji jezik 1
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Kemija
 • Fizika

OBVEZNI STROKOVNI MODULI

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Vzdrževanje informacijske strojne opreme
 • Vzdrževanje informacijske programske opreme
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 • Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 • Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

IZBIRNI MODULI

Od izbirnih strokovnih modulov bomo izvajali:

 • Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij
 • Napredna uporaba podatkovnih baz
 • Računalniško oblikovanje

ODPRTI KURIKUL

Šola bo izvajala Podjetništvo.

Podrobnosti o vsebini posameznih predmetov in strokovnih modulov najdete na Tehnik računalništva.

Kontakt

01/ 2444 220

autocad_2_februar_2012.jpg

AutoCAD v prostoru

Z znanjem AutoCAD-a pričarajte resnično otipljivost 3D objektov.

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje