OBVEZNI STROKOVNI MODULI

 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Vzdrževanje informacijske strojne opreme
 • Vzdrževanje informacijske programske opreme
 • Izdelava električnih in komunikacijskih instalacij
 • Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 • Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
   

IZBIRNI STROKOVNI MODULI

 • Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij
 • Napredna uporaba podatkovnih baz

ali

 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • Upravljanje z informacijsko programsko opremo

Izbrani bodo tisti, za katere bo izkazano največ interesa.
Praktično usposabljanje z delom.
 

ODPRTI KURIKULUM

Šola bo izvajala dodatne vsebine iz programa, ki vam bodo pri bodočem delu prinesle kar največ koristi.

POKLICNA MATURA

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz računalništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom

Program je ovrednoten s 77 kreditnimi točkami in traja eno leto.
 

Kontakt

01/ 2444 220

visio_2_februar_2012.jpg

Visio - kralj diagramov!

Kako načrtujete poslovne procese, tokove podatkov, mrežne diagrame, ipd.?

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje