SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Tuji jezik 1
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Kemija
 • Biologija
 • Fizika 

OBVEZNI MODULI

 • Veščine sporazumevanja
 • Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 • Razvoj in učenje predšolskega otroka
 • Varno in zdravo okolje
 • Kurikulum oddelka v vrtcu
 • Igre za otroke
 • Ustvarjalno izražanje
 • Matematika za otroke
 • Jezikovno izražanje otrok
 • Naravoslovje za otroke
 • Družboslovje za otroke
 • Informativno komunikacijska tehnologija

IZBIRNI MODUL

 • Plesno izražanje

Praktično usposabljanje z delom.

ODPRTI KURIKULUM

 • Šport za otroke

POKLICNA MATURA

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok. 

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izpitni nastop in zagovor.

Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami. 

Kontakt

01/ 2444 220

excel_vba_februar_2012.jpg

Excel VBA

Izkoristite resnično zmogljivost Excela! Makri in lastne funkcije.

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

Naredite lasten e-test

Vas zanima, kako dobro poznajo prodajne produkte vaši prodajalci?

več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje