Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Tuji jezik
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Kemija
 • Fizika

Obvezni moduli

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Izdelava osnovnih vezij
 • Načrtovanje in priklopi električnih naprav
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Izbirni moduli

Šola bo izvajala:

 • Vzdrževanje računalniške opreme
 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • AV komunikacije
 • Spletne aplikacije v multimedijski tehniki
 • Računalniško oblikovanje

Praktično usposabljanje z delom.

Odprti kurikulum

Šola bo izvajala dodatne vsebine iz programa, ki vam bodo pri bodočem delu prinesle kar največ koristi.

Poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz elektrotehnike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek ali storitev in zagovor.

Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

Kontakt

01/ 2444 220

excel_vba_februar_2012.jpg

Excel VBA

Izkoristite resnično zmogljivost Excela! Makri in lastne funkcije.

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

Naredite lasten e-test

Vas zanima, kako dobro poznajo prodajne produkte vaši prodajalci?

več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje