Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Tuji jezik
 • Matematika
 • Umetnost
 • Družboslovje
 • Naravoslovje

Obvezni moduli

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Izdelava elktričnih tokokrogov
 • Električne naprave
 • Uporaba krmilnih naprav
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Izbirni moduli

Šola bo izvajala:

 • Delovanje elektroenergetskih sistemov
 • Priklopi električnih motorjev
 • Montaža inteligentnih inštalacij

Praktično usposabljanje z delom.

Odprti kurikulum

Šola bo izvajala dodatne vsebine iz programa, ki vam bodo pri bodočem delu prinesle kar največ koristi.

Zaključni izpit

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Kontakt

01/ 2444 220

project_februar_2012.jpg

Projektno vodenje za managerje

Obvladujte čas, stroške in kakovost projektov.

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Brezplačna predstavitev dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/2444 212 ali
> oddajte zanimanje

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje