SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Tuji jezik 1
 • Tuji jezik 2
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Kemija
 • Biologija

OBVEZNI MODULI

 • PoslovnI projekti
 • Poslovanje podjetij
 • Ekonomika poslovanja
 • Sodobno gospodarstvo

IZBIRNI MODULI

Izbrani so trije:

 • Komercialno poslovanje
 • Finančno poslovanje
 • Bančno poslovanje

ODPRTI KURIKUL

Šola bo izvajala Podjetništvo.

POKLICNA MATURA

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oz. storitev in zagovor

 

Kontakt

01/ 2444 220

excel_tabele_februar_2012.jpg

Excel za računovodje

Podatke boste odslej učinkovito urejali in enostavno analizirali.

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje