Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Tuji jezik 1
 • Matematika
 • Umetnost
 • Družboslovje
 • Naravoslovje

Obvezni strokovni moduli

 • Nega in oskrba
  • Pomoč pri življenjskih aktivnostih
  • Prva pomoč
  • Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami
 • Varovanje zdravja in okolja
  • Higiena
  • Zdravstvena vzgoja
  • Zdrava prehrana
  • Varnost in zdravje pri delu
 • Etika in komuniciranje
  • Komunikacija
  • Poklicna etika
  • Zdravstveno in socialno varstvo
  • Podjetništvo

Izbirni moduli (slušatelj izbere enega)

Od izbirnih strokovnih modulov bomo izvajali:

 • Gospodinjstvo
 • Prehrana in dietetika.

Odprti kurikulum

v okviru odprtega kurikula boste pridobili posebna strokovna znanja, povezana z življenjskim svetom starega človeka, ki bodo predstavljala vašo konkurenčno prednost na trgu dela.

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu –

v Domu starejših občanov Fužine in v Domu starejših občanov Center, Tabor.

Šolanje se konča z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • storitev in zagovor.

Splošno izobraževalne predmete bomo izvajali na OŠ Maksa Pečarja v Črnučah, na lokaciji ob končni postaji LPP številka 6, sicer pa šola nudi tudi parkirišče.

Strokovne module oziroma praktični pouk bomo izvajali v Domu starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40 v Ljubljani.

Podrobnosti o vsebini posameznih predmetov in strokovnih modulov najdete na: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/SPI/
bolnicar_negovalec/kazalo.htm

 

 

 

Kontakt

01/ 2444 220

autocad_februar_2012.jpg

AutoCAD osnovni

Znanje za profesionalno in aktivno delo s programom AutoCAD.

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje