Excel | triki in nasveti

24.03.2017

> Excel | Težave z velikimi števili

Ali veste, da lahko v Excelovo celico natančno vnesete le 15 mestno številko? Poglejte kaj se zgodi, če je število večje, ter kako se soočiti s to Excelovo omejitvijo.

16.02.2017

> Excel | nadomestite funkcijo VLOOKUP

Mnogo vas že pozna funkcijo VLOOKUP, ki pa jo lahko nadomestimo s kombinacijo funkcij INDEX in MATCH. Kombinacija funkcij tudi odpravlja slabosti funkcije VLOOKUP. Oglejte si trik, kako enostavno zapisati to kombinacijo funkcij.

17.11.2016

> Excel | Iskanje praznih celic

Kako najhitreje poiščemo, označimo in zapolnimo prazne celice v Excelovi tabeli. Trik s tremi kliki. Preverite!

05.05.2016

> Excel | pogojno oblikovanje

Naredimo podatke v Excelu bolj vidne.

29.03.2016

> Excel | Odločitvena funkcija SUMIF

Odločitvena funkcija SUMIF, s pomočjo katere lahko ob določenih pogojih izračunamo vsoto želenih podatkov.

10.02.2016

> Excel | Vrstica z rezultati

Kako hitro do vsote ali povprečja? Katera vrednost je najvišja? Katera najnižja?

Ta izziv lahko še hitreje, kot s funkcijami, rešimo z orodjem Tabela ter Vrstico z rezultati.

03.12.2015

> Excel | Vstavljanje razčlenjevalnika

Razčlenjevalniki (Slicers) so ena od zelo uporabnih novosti pri delu s seznami podatkov. Omogočajo, da takoj vidimo, kateri pogoji filtriranja so nastavljeni, saj izgradimo interaktivne gumbe.

19.10.2015

> Excel | Uporaba orodja Tabela

Uporaba orodja tabela je poleg vizualnega učinka tudi širše uporabna. Preverite v kratkem videu, kje vse vam lahko olajša delo.

16.09.2015

> Excel | Združevanje celic

Se vam kdaj pojavi potreba, da bi želeli vsebino dveh celic združiti? Gre za precej enostavno rešitev z uporabo združevalnega operatorja "&"Poglejmo si kako.

15.05.2015

> Excel | Funkcija IF

Funkcije v Excelu marsikomu niso preveč simpatične. So pa izredno uporabne, le naučiti se jih moramo uporabljati. Poglejmo si primer uporabe logične funkcije IF.

09.03.2015

> Excel | vrtilne tabele

Pripravili smo vam kratko nalogo, kjer s pomočjo vrtilne tabele v Excelu poiščete odgovore. Preizkusite se. Če vam ne bo šlo, nič ne skrbite, ker so vam na voljo tudi rešitve.

12.02.2015

> Excel | Zaščita delovnega mesta

Datoteke shranjujemo tudi na skupna mesta, saj želimo sodelavcem omogočiti dostop do te datoteke za branje ali spreminjanje. Pogosto se zgodi, da nam uporabniki nenamerno ali namerno spremenijo, premaknejo ali celo pobrišejo pomembne podatke. Za varnost boste najboljše poskrbeli, da zaščitite celoten delovni zvezek z geslom.

15.01.2015

> Excel | Pretvorba besedila v število

V Excelu imamo pri kopiranju ali uvažanju podatkov iz drugih virov nemalokrat težave z oblikovanjem. Pogost primer je kopiranje številskih tabel, ki so v Excel-u oblikovana kot besedilo. Kako rešiti to zelo pogosto težavo?

04.12.2014

> Excel | bliskovita zapolnitev

Imamo seznam zaposlenih s podatki o priimku in imenu sodelavcev, tabelo pa želimo dopolniti s podatki službenih e-naslovov za vse zaposlene. Kako lahko to naredimo v manj kot minuti?

13.11.2014

> Excel | odstranjevanje dvojnikov

Pri urejanju daljših seznamov se pogosto srečujemo s podvojenimi zapisi, ki nam otežujejo delo. V takih primerih uporabite orodje za odstranjevanje dvojnikov in podvojene podatke trajno odstranite.

19.09.2014

> Excel | odstrani prazne vrstice

Pri uvozu ali kopiranju velike količine podatkov iz drugih sistemov ali baz se pogosto pojavijo prazne vrstice, ki nam povzročijo nemalo težav. Ko bomo npr. želeli podatke razvrstiti, filtrirati ali analizirati z vrtilno tabelo, zaradi praznih vrstic, tabele ne bodo ustrezno zajete in podatki ne bodo pravilno obdelani.

03.07.2014

> Excel | Predloga grafikona

Pri ustvarjanju grafikonov pogosto brez potrebe ponovno preoblikujemo grafikon tako, kot nam je všeč.

Če želimo obliko grafikona ponovno uporabiti na drugih podatkih, lahko grafikon shranimo kot predlogo grafikona v zato pripravljeni mapi.

13.05.2014

> Excel | Združevanje stolpcev

Vse pogosteje imamo opravka z Excelovimi tabelami, ki imajo veliko stolpcev. Zaradi nepreglednosti zato mnogi skrijemo trenutno nepotrebne stolpce. Precej bolj smiselno bi bilo, da stolpce samo združimo. Poglejmo kako!

17.04.2014

> Excel | Dvojni grafikon

Kako v Excelovem grafikonu prikazati dvoje vrst podatkov, da bodo podatki čimbolj jasni in vizualizirani. Npr. s pomočjo grafikona lahko prikažemo gibanje prodaje in stroškov po letih.

13.03.2014

> Excel | Vrtilne tabele

Smo letalska družba in smo s pomočjo vrtilne tabele izdelali analizo prodaje kozmetičnih artiklov na destinacijah za Berlin, kjer vidimo vsoto prometa za vsak artikel na posameznem od letal iz flote.

14.02.2014

> Excel | hitro premikanje stolpcev

Kadar imamo v tabeli več stolpcev, se rado zgodi, da želimo spremeniti njihov vrstni red. Kako lahko najhitreje premaknemo stolpce med seboj?

19.11.2013

> Excel | spustni seznam

Spustni seznam v Excelu je funkcionalnost, ki jo velikokrat uporabljamo pri kalkulacijah. Ta ukaz uporabljamo v tabelah, ko imamo npr. opravka z nekim seznamom vhodnih podatkov in bi si želeli olajšati vsakokratno vpisovanje teh podatkov s tem, da ustrezen podatek izberemo kar iz spustnega seznama.

10.10.2013

> Excel | povezava z internetom

Pri vsakdanjem delu si vedno več pomagamo s podatki, ki jih najdemo na spletnih straneh. S spletno poizvedbo lahko prenesemo podatke v Excel in jih uporabimo v nadaljnjih izračunih.

06.09.2013

> Excel | oblikovanje celic po meri

V Excelu pogosto pišemo enote poleg števil (npr. 150 €, 20 %). Vendar ko enote niso več evri ali odstotki ampak so npr. ure, km, litri, jih ne moremo več vpisati poleg števila v celico, saj Excel s takimi celicami potem ne zna računati, saj zapis v celici razume kot besedilo.

09.07.2013

> Excel | nagradna naloga vrtilne tabele

Vabimo vas, da povadite znanje izdelovanja vrtilnih tabel s pomočjo Excela. Pomagajte managementu letalske družbe ugotoviti, katero letalo je imelo največji tržni delež, kateri artikli se na letalih najbolje prodajajo?

14.05.2013

> Excel | Grafikoni - sekundarna os

Prikaz različnih vrst ali velikostnih razredov podatkov znotraj enega grafikona rešimo s sekundarno osjo. Poglejmo si kako.

17.01.2013

> Excel | Zamrznitev naslovne vrstice

Pri večjih ali daljših seznamih je smiselno uporabiti postopek zamrzovanja podoken, ki nam omogoča, da bo naslovna vrstica seznama na zaslonu vidna ves čas.

06.11.2012

> Excel | Priprava strani na tiskanje

Poznate primer, ko v naglici želimo natisniti preglednico in (pre)hitro pritisnemo na gumb Natisni? Takrat se navadno, kot nalašč, kakšen stolpec tabele natisne na drugo stran in tako natisnemo podatke na dvakrat večjo količino papirja. Da o tem, kako neuporabno je natisnjeno, kjer nam manjka del tabele, sploh ne govorimo.

09.07.2012

> Excel | Posebno lepljenje

V triku uporabe orodja Posebno lepljenje, se boste naučili, kako lahko brez uporabe formul numerične podatke v tabeli spreminite (vsem izbranim zneskom v tabeli npr. želite prišteti, odšteti, pomnožiti ali deliti točno določen znesek). Poglejmo na primeru...

14.06.2012

> Excel nagradna igra

Vabimo vas, da se preizkusite v znanju Excela. Izkazati boste morali znanje uporabe funkciije vlookup in uporabe spustnega seznama. Nič hudega, če se vam bo kaj zataknilo, saj boste imeli na voljo tudi video rešitev naloge.

13.06.2012

> Excel | Razvrščanje po več kriterijih

Podatke v Excelu lahko razvrščamo po enem ali več kriterijih hkrati. Razvrščanje po več kriterijih uporabljamo za razvrščanje šifrantov, cenikov,... Tudi telefonski imenik je razvrščen po več kriterij (npr. najprej je razvrščen po mestu, nato priimku, nato po imenu, itd.).

09.05.2012

> Excel | Primerjava dveh listov hkrati

Ga. Simona sprašuje: "V Excelovi datoteki ponavadi delam z več listi hkrati. Težava pa nastopi, ko želim na zaslonu hkrati pogledati dva ali več izmed teh listov. Do zdaj sem to reševala tako, da sem preklapljala med posameznimi listi in poskušala primerjati podatke, kar pa, vam povem, je dokaj "naporno" opravilo. A imate kakšno rešitev zame?"

10.04.2012

> Excel | Kdo je M.P.? Uporabite besedilni filter

Pred kratkim smo v B2 prejeli razglednico s potovanja od neke naše prijazne tečajnice. Ker je bil v podpisu naveden samo LP, M.P., nismo vedeli komu se moramo zahvaliti. Rešitev smo našli s pomočjo besedilnega filtra v Excelu, ko smo izvozili bazo udeleženk tečaja Excel.

02.02.2012

> Excel | preširoka tabela? Združimo stolpce!

Vse pogosteje imamo opravka z Excelovimi tabelami, ki imajo veliko stolpcev. Zaradi nepreglednosti zato mnogi skrijemo trenutno nepotrebne stolpce. Precej bolj smiselno bi bilo, da stolpce samo združimo. Poglejmo kako!

11.01.2012

> Sklicevanje na liste s podatki v Excelu

Ste tudi sami naleteli na težavo sklicevanja na podatke po posameznih listih znotraj Excela?  Sklic na celico, ki se ne nahaja na istem listu kot formula, je seveda enostaven in bi za primer izgledal tako: =Promet2011!B4.
Težava nastopi, ko želite takšno formulo kopirati, saj se bo ta vedno sklicevala na list 'Promet2011', vi pa želite, da se formula sklicuje na ostale liste ('Promet2010', 'Promet2009'…).

16.11.2010

> Novost Excela 2010 | hitri grafikoni znotraj celice

Iz zaporedja podatkov lahko bistveno hitreje razberemo gibanje, če so ta predstavljena grafično. V Excelu 2010 je na voljo popolnoma nov pripomoček, ki omogoča hitro grafično predstavitev obsega podatkov.

22.09.2010

> Excel 2007 | črno-bele šrafure grafikonov

G. Luka večkrat pripravlja strokovne prispevke, v katerih mora izdelati grafikone s črno-belimi šrafurami. Ko je prešel na novi Office, omenjene možnosti v Excelu 2007 nikakor ni našel. Poglejmo zakaj in razkrijmo, kako lahko pride do želenega rezultata.

02.04.2010

> Zamenjava posebnih znakov

Gospod Marko sprašuje: "V Excelovi tabeli imam v celicah ob besedilu vpisano tudi različno število znakov zvezdica (*). Kako se lahko teh znakov rešim oziroma jih zamenjam?" Zanima tudi vas?

01.03.2010

> Primerjajmo podatke s funkcijo Vlookup

G. Primož sprašuje: "V Excelovi tabeli, na listu Računi imam v stolpcu B oznake bančnih dogodkov, pomen le-teh pa se nahaja na listu Šifrant. Na listu Računi potrebujem v stolpcu C pomen teh oznak (naziv)..."

26.11.2009

> Countif in posebni znaki

Gotovo ste že kdaj želeli prešteti število celic v Excelu z določeno vrednostjo. Za bolj nazorno ponazoritev situacije si zamislimo konkreten primer – analizirajmo ponudbo turističnih agencij, v pomoč nam bo znanje Excela.

14.10.2009

> Razbijmo podatke iz enega v dva stolpca

Excel omejuje pri delu s seznami zgolj z domišljijo. Ne verjamete? Karkoli si zamislimo, lahko uresničimo...

18.03.2009

> Zapišimo števila kot ulomke

Gospod Matej v Excelove tabele pogosto vpisuje ulomke, pri čemer pa se vedno znova jezi na samodejno pretvorbo ulomkov v datume. Zanima ga, če je možno zapisati števila v obliki ulomkov, ki tako tudi ostanejo, ne da bi moral posebej oblikovati posamezne celice.

18.03.2009

> Enostavno posodobimo kadrovske podatke

Ga. Anja sprašuje: Excelove liste sem poimenovala po šifrah delavcev (začetnice imen), na vsakem listu pa so po enakem vzorcu zapisani kadrovski podatki (ime, del. mesto, koeficient…). A ker se ti podatki občasno spreminjajo,...

24.10.2008

> Znebimo se odvečnih listov

Excelov delovni zvezek je sestavljen iz več delovnih listov, tudi 200 in več jih je lahko! A že delovni zvezek s 30 listi je lahko nepregleden. Kaj lahko naredimo, da se bomo v zvezku lažje znašli?

02.10.2008

> Obrnimo tabelo na glavo

Gospa Simona se obrača na nas: "V Excelu imam narejeno tabelo, sedaj pa nadrejeni želi, da bi bila "obrnjena na glavo", se pravi, da bi bili stolpci tam, kjer so vrstice in obratno. Ali obstaja kakšna rešitev, da mi ne bi bilo treba tabele tipkati še enkrat?"

10.09.2008

> Zapišimo besedilo celice v več vrsticah

Pred kratkim smo prejeli vprašanje gospe Vanje, ki jo zanima, ali je možno določeno besedilo v Excelovi celici izpisati v več vrsticah. Seveda je omenjena želja enostavno rešljiva, trik pa pride pogosto prav.

21.08.2008

> VELIKE, male, Z veliko začetnico, oBRNJENO,...

Ste kdaj želeli v Excelovem dokumentu hitro spremeniti velikost črk v izbranih celicah, pa ste ugotovili, da takšnega ukaza Excel ne pozna? Ste tudi že izdelali lasten makro, mogoče uporabili že narejenega ali pa vsaj slišali za uporabnost makrov?

03.07.2008

> Stolpčni grafikon kot se šika

Ste kdaj želeli v Excelu izdelati stolpčni grafikon, ki prikazuje določeno količino, npr. število prodanih izdelkov, po letih. Na prvi pogled izziv, ki ni videti nič posebnega, pa vendar smiselna rešitev zahteva uporabo manjšega trika.

08.05.2008

> Vizualizirajmo številke

Če že uporabljate Excel 2007, vam bo koristil naslednji trik. Ena izmed popolnoma novih in tudi najvidnejših novosti nove verzije Excela je grafična ponazoritev vrednosti v celicah. Ta omogoča, da že z bežnim pogledom opazimo vrednosti, ki nas najbolj zanimajo.

20.03.2008

> Preprečimo vnos iste vrednosti

Pri uporabi Excela, kot orodja za podatkovne tabele, lahko preveč svobode pri vnosu podatkov predstavlja tudi precejšnjo pomanjkljivost. Želite doseči, da vam Excel v določenem stolpcu ne bo dovolil dvakrat vnesti enakega podatka, recimo številke računa?

28.02.2008

> Vas kdaj jezi razvrščanje datumov

Ste se pri delu z Excelom kdaj znašli v situaciji, ko ste imeli v celicah zapisane datume, vendar jih niste mogli razvrstiti? Tudi ga. Mojca nas je pred dnevi poklicala za pomoč glede omenjene težave.

17.01.2008

> Naredimo časovni razpored

Recimo, da želimo izdelati razpored z zaporednimi datumi in vanj vključiti le delovne dni od ponedeljka do petka. Kakšna ideja? Morda uporabimo kopiranje celic?

project_februar_2012.jpg

Projektno vodenje za managerje

Obvladujte čas, stroške in kakovost projektov.

> več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Brezplačna predstavitev dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/2444 212 ali
> oddajte zanimanje

Želite prejemati brezplačne računalniške trike in novice? Vpišite svoj elektronski naslov:
Ob prijavi boste prejeli tudi e-priročnik računalniških trikov na svoj elektronski naslov.
> Zakladnica trikov
  
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje