Vavčersko svetovanje in usposabljanje

Namen Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja je spodbuditi podjetnike h koriščenju zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja in sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izkoriščanja podjetniških priložnosti. Posledično se s pomočjo Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja povečuje število dinamičnih, rastočih malih in srednje velikih podjetij, ohranja se obstoječa in obenem odpira nova delovna mesta ter spodbuja samozaposlitev.

Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja bo JAPTI (Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije) v letošnjem letu izvajal do 15. oktobra oz. do porabe sredstev.

Računalniška usposabljanja tudi v B2

Če se želite v okviru Programa udeležiti računalniških usposabljanj, nas pokličite in pripravili vam bomo ponudbo.

Kaj program ponuja?

Delujoča podjetja lahko koristijo subvencije v višini do 50% neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja (največ do 2.000,00 EUR) in do 45% neto vrednosti upravičenih stroškov usposabljanja (največ do 2.000,00 EUR) v obdobju trajanja pogodbe o vključitvi v Program.

Subvencijo za usposabljanja lahko prejmejo mikro in majhna podjetja, subvencijo za svetovanja pa lahko poleg mikro in majhnih podjetij pridobijo tudi srednja podjetja.

Upravičeni stroški za usposabljanje (mikro in majhna podjetja):

 • stroški usposabljanj, ki jih podjetje ne potrebuje zaradi zakonskih določil (tudi računalniška izobraževanja).
 • stroški usposabljanj, ki so namenjena za prekvalifikacijo zaposlenih.

Več o upravičenih stroških za subvencijo si preberite v navodilih.

Ponudba B2 računalniških tečajev

Postopek vključitve

 1. Pri vstopni točki VEM povprašajte po svetovalcu-organizatorju, ki je usposobljen za opravljanje nalog izvajanja Programa.
 2. S svetovalcem-organizatorjem opravite uvodni svetovalni intervju.
 3. Po podpisu pogodbe o vključitvi lahko koristite storitve podjetniških svetovalcev oz. izvajalcev usposabljanj tako, da pri svetovalcu-organizatorju za vsako posamezno svetovanje naročite vavčer (napotnica).
 4. Vavčer lahko naročite samo na podlagi predhodno pridobljene pisne ponudbe za svetovanje s strani svetovalca, ki je vključen v Katalog podjetniških svetovalcev, oz. na podlagi prijavnice za usposabljanje.
 5. Po opravljeni svetovalni storitvi oz. usposabljanju s svetovalcem oz. izvajalcem usposabljanja potrdita vavčer (podpis in žig), ki je potreben za izplačilo subvencije.

Seznam vstopnih točk VEM

Seznam vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju, kjer se potencialni svetovanci lahko vključijo v Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja ter po potrebi naročajo vavčerje za različna svetovanja oz. usposabljanja je objavljen na http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/vem-tocke.

Postopek izvajanja

 1. Potencialni svetovanec in svetovalec – organizator vzpostavita stik.
 2. Svetovalec – organizator s potencialnim svetovancem opravi uvodni svetovalni intervju, v katerem ta predstavi svojo poslovno zamisel, projekt ali problem, ki ga želi rešiti in ob izpolnjevanju kriterijev za vključitev svetovanca v program svetovalec – organizator s svetovancem sklene pogodbo o vključitvi.
 3. Svetovanec si iz Kataloga izbere svetovalca in od njega pridobi pisno ponudbo za svetovanje oz. si izbere izvajalca usposabljanj, ki mora biti vpisan v evidenco izvajalcev usposabljanj v programu.
 4. Svetovalec – organizator z izdajo vavčerjev napotuje svetovanca k izbranim svetovalcem oz. izvajalcem usposabljanj, pri tem pa se mora upoštevati, da:
 • je vavčer izdan na podlagi pisne ponudbe za svetovanje oz prijavnice za usposabljanje,
 • je iz opisa svetovalne storitve na ponudbi za svetovanje oz. opisa usposabljanja na prijavnici za usposabljanje razvidno, da gre za upravičene stroške storitev programa,
 • je svetovanec upravičen do subvencioniranih stroškov storitev programa samo za tiste storitve, ki so bile navedene na pisni ponudbi za svetovanje oz. prijavnici za usposabljanje;
 • sme storitev, navedeno na vavčerju, koristiti le na vavčerju naveden svetovanec oz. oseba, ki je v delovnem razmerju s svetovancem in sicer samo pri na vavčerju navedenem svetovalcu/svetovalnemu podjetju ali izvajalcu usposabljanja,
 • vsota vrednosti izdanih in potrjenih vavčerjev ne sme preseči pogodbene kvote pri posameznem svetovancu,
 • mora biti storitev opravljena v času veljavnosti vavčerja.

Več informacij

Kontaktni osebi na Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije:

Ocenite prispevek: Oceni z oceno 1 Oceni z oceno 2 Oceni z oceno 3 Oceni z oceno 4 Oceni z oceno 5
Povprečna ocena 21 uporabnikov je 3,86.
Pošljite komentar
Ime:
Email:
Poklic:
Vsebina:
Pogoji uporabe
Vaših povratnih informacij in vsebinskih vprašanj smo izredno veseli. Želimo si, da so objavljeni komentarji konstruktivni. Zato bomo vse komentarje, ki bodo vsebovali žaljivo vsebino, kletvice ali spodbujali nestrpnost in nasilje oz. ne bodo imeli vsebinske povezave z objavljenim prispevkom, primorani odstraniti.

V primeru žaljivih in neprimernih komentarjev si pridržujemo pravico, da zabeležimo IP naslov uporabnika.
Želite prejemati brezplačne računalniške trike in novice? Vpišite svoj elektronski naslov:
Ob prijavi boste prejeli tudi e-priročnik računalniških trikov na svoj elektronski naslov.
> Zakladnica trikov
  
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje