Vabilo k sodelovanju v projektu FIRST

 

Projekt FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

Kljub številnim pomembnim spremembam na področju pomoči žrtvam nasilja in sprejetim zakonom, številne žrtve še vedno živijo v "molku", saj nimajo ustreznih virov in zadostnih podpornih mehanizmov, ki bi jim pomagali tako v postopku prijave nasilja kot tudi zaživeti v varnem okolju brez nasilja.

Projekt FIRST je mednarodni projekt, ki podpira in ozavešča o ustreznih oblikah prve pomoči posameznicam in posameznikom z izkušnjo nasilja. 

Glavni cilj projekta je vzpostavitev in usposabljanje nacionalnih mrež prvih točk pomoči, ki bodo delovale kot "varne točke" za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola ter bodo zagotavljale širše dostopno laično psihosocialno podporo in pomoč.

Vloga mreže prvih točk pomoči bo zagotavljanje laične psihosocialne podpore ter pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Partnerske organizacije v projektu bodo prvim točkam pomoči oz. »varnim točkam« zagotavljale podporo in pomoč v obliki svetovalno-izobraževalnih delavnic za zaposlene in sodelujoče iz mreže prvih točk pomoči ter možnosti e-izobraževanja.

Kako lahko postanete del FIRST mreže?

Vašo organizacijo / podjetje prijazno vabimo k sodelovanju v FIRST mreži prvih točk pomoči za žrtve nasilja. Kot ena od prvih točk pomoči boste lahko aktivno prispevali k zagotavljanju prve laične psihosocialne pomoči posameznicam in posameznikom z izkušnjo nasilja v družini ali nasilja zaradi spola.

Vaši koraki, da postanete prva točka pomoči:

  1. Povabili vas bomo k podpisu partnerskega sporazuma o sodelovanju vaše organizacije/ podjetja v nacionalni mreži prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola.
  2. Ena ali dve osebi iz vaše organizacije se bosta udeležili delavnic oziroma treninga za trenerje/trenerke.
  3. Izbrani posamezniki in posameznice iz različnih organizacij/podjetij v mreži prvih točk pomoči bodo deležni 4-dnevnega usposabljanja v obliki delavnic. Usposabljanje se bo izvedlo v februarju in marcu 2017.
  4. Izbrali in določili boste osebe in/ali lokacije, ki bodo aktivno delovale v mreži prvih točk pomoči.
  5. Izbrani FIRST trenerji/trenerke iz vaše organizacije/podjetja bodo nato v organizaciji/podjetju predstavili FIRST program ter k e-izobraževanju in uporabi FIRST e-orodja spodbudili še druge sodelavce in sodelavke. 
  6. Posamezniki in posameznice, ki bodo v vaši organizaciji/podjetju delovali v mreži prvih točk pomoči, bodo uporabljali FIRST e-orodje, ki jim bo nudilo osnovne informacije o značilnostih nasilja v družini in nasilja zaradi spola, o posledicah nasilja, pravicah žrtev, ustreznem odzivu in načinu komunikacije z žrtvijo ter zakonodajni ureditvi in pravnih zadevah.  

Kontakt za dodatne informacije:

  • ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana
  • Telefon: +386 59 016 138 (Mateja Štirn)
  • E-pošta: info@isainstitut.si 
  • Spletna stran projekta: www.firstaction.eu 

Projektni partnerji

Projekt združuje različne partnerje iz EU držav: ISA institut, Društvo SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Skupnost centrov za socialno delo ter B2 d.o.o., humanitarna organizacija AIRE Centre iz Velike Britanije ter nevladni organizaciji Center Dinamika iz Bolgarije in Centar za žene žrtve rata – Center ROSA iz Hrvaške.

Sofinanciranje Projekt FIRST je sofinanciran iz Programa Evropske komisije za pravice, enakost in državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union). 

excel_tabele_februar_2012.jpg

Excel za računovodje

Podatke boste odslej učinkovito urejali in enostavno analizirali.

> več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

Želite prejemati brezplačne računalniške trike in novice? Vpišite svoj elektronski naslov:
Ob prijavi boste prejeli tudi e-priročnik računalniških trikov na svoj elektronski naslov.
> Zakladnica trikov
  
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje