Konferenca o e-izobraževanju | 17. marec 2011

Dne, 17.3.2011 smo organizirali konferenco o e-izobraževanju z naslovom »Dobra praksa e-izobraževanja v poslovnem svetu v Sloveniji«.

Dogodka se je udeležilo preko 70 kadrovikov in odgovornih za izobraževanje v večjih slovenskih podjetjih in ustanovah. Glavna tema konference je bila predstavitev dobrih praks vpeljave e-izobraževanja za interni prenos znanja na zaposlene. Gostujoči predavatelji, ki so prikazali svoje izkušnje, so bili predstavniki iz Carinske uprave RS, Generali Zavarovalnice d.d., Instituta »Jožef Stefan«, Microsoft d.o.o., NKBM d.d. in Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Gostujoči predavatelji so prikazali, kako so se lotili projekta vpeljave e-izobraževanja v svojo organizacijo, s kakšnimi izzivi in ovirami so se srečevali ter kako sedaj ocenjujejo uspehe vpeljave te sodobne metode za e-izobraževanje. Ta metoda namreč organizaciji omogoča, da omogoči večjo dosegljivost znanja vsem zaposlenim ter zmanjša investicijo v izobraževanje na zaposlenega. Vsi govorci so si bili enotnega mnenja, da vpeljava e-izobraževanja prinaša izjemne koristi za organizacijo, saj so prihranki zaradi potnih stroškov, organizacije in izpeljave klasičnih izobraževanj veliki. Izpostavili so tudi dejstvo, da sedaj lahko s to metodo dosegajo prav slehernega zaposlenega, da pridobiva nova znanja.

 

Carinska uprava RS je predstavila, kako e-izobražujejo predvsem carinike in so pri tem izredno uspešni. Predstavili so dobro prakso učenja iz multimedijskih in interaktivnih e-gradiv, ki jih prejmejo s strani Evropske komisije. Zavarovalnica Generali prenaša znanje na daljavo za svoje zavarovalne zastopnike, ki so razpršeni po celi Sloveniji in s tem prihranijo na potnih stroških. Iz Inštituta Jožef Stefan so predstavili znanstveni prispevek, kako lahko s posebno tehnologijo sledenja oči preverjamo uporabnost IT aplikacij. Prikazali so primer uporabnosti eCampus spletne aplikacije za e-izobraževanje. Microsoft je predstavil lasten sistem, ki ga uporabljajo kot multinacionalka za preverjanje kompetenc zaposlenih, kako pri njih poteka e-izobraževanje ter kako to vpliva na posameznikov razvoj in nagrajevanje. Nova KBM je prikazala, kako motivirajo zaposlene, da so se pripravljeni e-izobraževati ter kakšni so končni učinki vpeljave e-izobraževanja v njihovo banko. Zavod RS za zaposlovanje pa je predstavil pilotni projekt, s katerim so vpeljali e-izobraževanja in kako so se sami naučili izdelovati lastna e-gradiva.

 

Predstavitve dobrih praks in izkušenj z e-izobraževanjem
Konferenca o e-izobraževanju | 17. marec 2011

Predstavitve (pdf)

Darko Bele, B2 Pozdravni nagovor in uvod v konferenco PDF prezentacija
David Rozman, B2 Kaj omogoča kakovosten sistem za e-izobraževanje? PDF prezentacija
Andreja Miša H. Derganc, ZRSZ Primer dobre prakse v ZRSZ PDF prezentacija
Boštjan Jarc, B2 Trendi na področju razvoja e-gradiv PDF prezentacija
mag. Matic Pipan, IJS Uporaba tehnologije sledenja oči pri ocenjevanju uporabnosti e-učnega okolja. PDF prezentacija
Mateja Logar, CURS Primer dobre prakse v CURS PDF prezentacija
Aleš Škulj, Generali Primer dobre prakse v Generali Zavarovalnici PDF prezentacija
mag. Alenka Erker Lozinšek, NKBM Primer dobre prakse v NKBM PDF prezentacija
Tomaž Valjavec, Microsoft Primer dobre prakse v Microsoft Slovenija PDF prezentacija

Ocenite prispevek: Oceni z oceno 1 Oceni z oceno 2 Oceni z oceno 3 Oceni z oceno 4 Oceni z oceno 5
Povprečna ocena 11 uporabnikov je 4,36.
Pošljite komentar
Ime:
Email:
Poklic:
Vsebina:
Pogoji uporabe
Vaših povratnih informacij in vsebinskih vprašanj smo izredno veseli. Želimo si, da so objavljeni komentarji konstruktivni. Zato bomo vse komentarje, ki bodo vsebovali žaljivo vsebino, kletvice ali spodbujali nestrpnost in nasilje oz. ne bodo imeli vsebinske povezave z objavljenim prispevkom, primorani odstraniti.

V primeru žaljivih in neprimernih komentarjev si pridržujemo pravico, da zabeležimo IP naslov uporabnika.
Želite prejemati brezplačne računalniške trike in novice? Vpišite svoj elektronski naslov:
Ob prijavi boste prejeli tudi e-priročnik računalniških trikov na svoj elektronski naslov.
> Zakladnica trikov
  
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje