Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010 – 2013

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 do 2013. V kolikor ste se odločili za prijavo na razpis, vam nudimo pomoč na področjih, ki so podrobneje predstavljena spodaj.

Na kratko o namenu razpisa: namen  je podpreti vzpostavitev in delovanje do 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Kompetenčni centri bodo partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bodo z dodatnim usposabljanjem zviševala usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi in omogočala pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu.

V okviru razpisa bosta sofinancirani tudi aktivnosti:

 1. razvoj modela kompetenc  in
 2. priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih.

V podjetju B2 d.o.o vam za potrebe razpisa  in razpisne dokumentacije nudimo storitve, ki se nanašajo na upravičene stroške, in sicer za naslednja področja:

Ad 1 | Razvoj modela kompetenc

Upravičeni stroški zunanjih storitev so tudi stroški računalniških storitev neposredno povezanih z delovanjem kompetenčnega centra in lahko vključujejo razvoj storitev (aplikacij), vzdrževanje razvite aplikativne programske opreme in delovanja sistema, nameščanje aplikativne programske opreme in pomoč uporabnikom in svetovanje.

V okviru razvoja modela kompetenc potrebujete analizo trenutnega stanja kompetenc po posameznih delovnih mestih v podjetju  in nato merjenje napredka definiranih kompetenčnih profilov.

B2 storitev:

 • e-testing – sistem, ki omogoča e-testiranje iz poljubne vsebine in takojšnjo analizo rezultatov. Z e-testingom boste lahko enostavno in hitro preverili nivo znanja za posamezno kompetenco. Sistem vam torej omogoča ugotoviti najprej dejansko stanje nivoja znanja vaših zaposlenih, nato pa s periodičnimi preverjani ažurno spremljati, ali ima posamezni zaposleni upravičeno oceno iz posamezne kompetence. Npr. če imate za posamezno delovno mesto opredeljeno eno od kompetenc znanje računalniških programov, lahko to znanje enostavno preverite. E-testing pa lahko uporabite tudi vsakokrat pri novo zaposlenih.


Upravičeni stroški pa so tudi nematerialne investicije oziroma dolgoročna sredstva,
kamor  spada tudi nakup in vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki vključujejo programsko opremo, patente, licence, licenčne programske opreme, know-how  ali nepatentirano tehnično znanje in podobne pravice ter vzdrževanje licenčne in druge programske opreme.

B2 storitev:

 • sistem za e-izobraževanje eCampus | v kolikor želite skozi projekt izvajati usposabljanja na sodoben način in omogočati trajnostni razvoj, vam nudimo tudi možnost nakupa ali najema sistema za e-izobraževanje.
 • e-izobraževanje know how | strokovna ekipa razvojnikov in strokovnjakov s področja e-izobraževanja vam je na voljo tako pri vpeljavi kot tudi realizaciji s področja usposabljanj na daljavo.
 • e-gradiva | lahko kupite ali najamete LCMS sistem, s katerim boste lahko izdelali vaša lastna e-gradiva, in izvedli notranja usposabljanja za vaš kompetenčni center.

Ad 2 | Priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih

B2 storitev:

 • Računalniške delavnice in tečaji | izkoristite sofinanciranje za vrhunska izobraževanja s področja računalniških znanj za zaposlene znotraj kompetenčnega centra. Nudimo vam, da najprej preverite nivo znanja vaših zaposlenih s posameznih programov, nato pa vam na podlagi zahtevanih kompetenc za posamezno delovno mesto organiziramo in izvedemo prilagojene računalniške delavnice. Programi izobraževanj bi lahko bili sestavljeni iz več različnih MS Office programov, npr. 20 urna delavnica iz Worda, Excel, PowerPointa za  zaposlene v marketingu in prodaji.

10 razlogov zakaj izbrati B2

 1. 20-letne izkušnje na področju računalniškega izobraževanja.
 2. Preko 3.200 udeležencev e-tečajev.
 3. Več kot 70 razvitih lastnih e-gradiv.
 4. 25 strokovno usposobljenih mentorjev.
 5. 3 leta zapored nagrajenci mednarodne nagrade za multimedijske dosežke na izobraževalnem področju (Comenius eduMedia Award).
 6. 40.000 aktivnih uporabnikov portala Spletno učenje.
 7. Naziv Microsoft Gold Certified Partner od leta 2005: priznanje strokovnosti, dokaz za vrhunske in inovativne rešitve ter obvladovanje Microsoftovih tehnologij.
 8. Izkazano zaupanje s strani številnih uglednih podjetij, organizacij, državnih ustanov in posameznikov.
 9. Eden največjih slovenskih ECDL izpitnih centrov: možnost opravljanja izpitov za evropsko računalniško spričevalo.
 10. Certifikat kakovosti po standardu ISO 9001 že od leta 1998.

Reference s področja e-izobraževanja

Na področju e-izobraževanja in pripravi lastnih e-gradiv sodelujemo z mnogimi podjetji in izobraževalnimi organizacijami:

 • Adria Airways d.d.,
 • Carinska uprava Republike Slovenije,
 • Generali zavarovalnica d.d.,
 • Krka d.d.,
 • Raiffeisen Banka d.d.,
 • B2 d.o.o. (računalniško izobraževanje),
 • ISA d.o.o.,
 • Ljudska univerza Ajdovščina,
 • Ljudska univerza Jesenice,
 • Ljudska univerza Koper,
 • Ljudska univerza Krško,
 • RIC Novo mesto,
 • B2 d.o.o. (spletni študij),
 • Gea College,
 • Fakulteta za upravo (Univerza v Ljubljani) in ostali.

Dodatne informacije

Helena Miš Šmalc | direktorica trženja | 01/ 2444 218 | helena.mis@b2.eu

Ocenite prispevek: Oceni z oceno 1 Oceni z oceno 2 Oceni z oceno 3 Oceni z oceno 4 Oceni z oceno 5
Povprečna ocena 4 uporabnikov je 4.
Pošljite komentar
Ime:
Email:
Poklic:
Vsebina:
Pogoji uporabe
Vaših povratnih informacij in vsebinskih vprašanj smo izredno veseli. Želimo si, da so objavljeni komentarji konstruktivni. Zato bomo vse komentarje, ki bodo vsebovali žaljivo vsebino, kletvice ali spodbujali nestrpnost in nasilje oz. ne bodo imeli vsebinske povezave z objavljenim prispevkom, primorani odstraniti.

V primeru žaljivih in neprimernih komentarjev si pridržujemo pravico, da zabeležimo IP naslov uporabnika.

 

Želite prejemati brezplačne računalniške trike in novice? Vpišite svoj elektronski naslov:
Ob prijavi boste prejeli tudi e-priročnik računalniških trikov na svoj elektronski naslov.
> Zakladnica trikov
  
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje