Maribor | ECDL šola - izobraževanja za brezposelne

Maja 2010 smo v Mariboru pričeli z izvedbo projekta Računalniško usposabljanje brezposelnih oseb. Namen projekta je povečati računalniško pismenost brezposelnih, povečati njihovo prilagodljivost na trgu dela in prožnost pri prilagajanju sodobnim informacijskim storitvam. S projektom želimo doseči, da bodo tudi brezposelni imeli dostop in znanje za uporabo storitev informacijske družbe (e-izobraževanje, e-uprava, e-bančništvo) ter zmanjšati digitalno ločnico med prebivalci.

V B2 bomo v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije do leta 2015 v okviru projekta ZRSZ | Institucionalno usposabljanje popeljali do ECDL spričevala več kot 250 brezposelnih oseb.

Med spletnim in tradicionalnim izobraževanjem

Pri pridobivanju znanja in veščin se udeleženci srečajo z metodami kombiniranega izobraževanja, ki jih običajno še niso izkusili. Kombinirano izobraževanje je idealen pristop izobraževanja odraslih, saj lahko izniči slabosti in izrabi prednosti spletnega ter tradicionalnega (kontaktnega) izobraževanja. Kontaktno izobraževanje od udeležencev zahteva prihod na kraj izobraževanja in fiksni urnik izvedbe, ponuja pa prednosti, ki jih nudijo živi socialni stiki.

E-izobraževanje, ki se izvaja prek izobraževalnega portala Spletno učenje, nudi udeležencem večjo fleksibilnost izrabe časa, izbiro kraja izobraževanja, učenje v lastnem tempu, prilagojenost glede na predznanje in sposobnosti. Interaktivna, multimedijska gradiva omogočajo aktivno učenje udeležencev, nazorno razlago in s tem učinkovito učenje. Slabosti pa so pomanjkanje živega učitelja, ki oddaja med udeležence energijo in navdušenje, ter odvisnost od posameznikove samoregulacije (učna strategija, cilji, samoopazovanje, samoevalvacija, iskanje pomoči,…) ter s tem povezane učne motivacije, zato nam pri tovrstnem izobraževanju pomagajo iznajdljivi mediatorji.

Skrivnost uspešnosti v e-izobraževanju

Izpostaviti je treba tri, izjemno pomembne dejavnike:

  1. Visoka kakovost učne e-vsebine igra odločilno vlogo. Pripravili smo interaktivne in multimedijske učne vsebine, ki smo jih vsebinsko certificirali v okviru ECDL fundacije. Pri razvoju smo upoštevali pedagoška in didaktična načela, osnovana na konstruktivističnih teorijah učenja in kognitivni teoriji multimedijskega učenja. Pred izdelavo vsebin smo pripravili celotno metodologijo razvoja spletnih učnih vsebin ter s tem dosegli enotno zasnovo in standarde. Poudarek smo namenili učinkoviti strukturi gradiva, jasni in razumljivi razlagi, ustrezni obliki in preverjanju znanja. Slednje se preverja na več nivojih, od ocenjevanja predznanja in sprotnega preverjanja razumevanja do končne evalvacije znanja po modulih in po tečajih.
  2. Mediator spodbuja socialne stike, motivira udeležence in posreduje morebitna vprašanja ter težave odgovornim (predavatelju, organizatorju, tehnični službi). Človeški faktor pri uresničitvi ciljev igra ključno vlogo.
  3. Tretjo komponento predstavlja tehnologija in z njo izpeljane rešitve. Uporabnost, dostopnost in prijaznost portala oziroma platforme so pojmi, ki jih je lažje planirati kot uresničiti, a so nujna osnova za uspešno izvedeno izobraževanje. 

Odziv udeležencev?

Pričakovanja udeležencev pred pričetkom usposabljanja so navadno silno pestra, predvsem zaradi številnih medsebojno nepovezanih virov in tudi raznolikega predznanja. Upoštevati je potrebno, da so v projekt vključene brezposelne osebe ne glede na starost in izobrazbo.

Končni odziv, ki vedno odraža navdušenje, pa bo viden na podelitvi ECDL spričeval, ki jo prva skupina že z nestrpnostjo pričakuje, in seveda predvsem kasneje pri praktični uporabi naučenega.

V slikovni galeriji zgoraj si lahko ogledate udeležence pri njihovem delu. In še naše sporočilo vsem, ki se jim izobraževanje mogoče občasno zdi naporno: "Večji kot je napor, večje je (bo) zadovoljstvo".

Ocenite prispevek: Oceni z oceno 1 Oceni z oceno 2 Oceni z oceno 3 Oceni z oceno 4 Oceni z oceno 5
Povprečna ocena 5 uporabnikov je 5.
Pošljite komentar
Ime:
Email:
Poklic:
Vsebina:
Pogoji uporabe
Vaših povratnih informacij in vsebinskih vprašanj smo izredno veseli. Želimo si, da so objavljeni komentarji konstruktivni. Zato bomo vse komentarje, ki bodo vsebovali žaljivo vsebino, kletvice ali spodbujali nestrpnost in nasilje oz. ne bodo imeli vsebinske povezave z objavljenim prispevkom, primorani odstraniti.

V primeru žaljivih in neprimernih komentarjev si pridržujemo pravico, da zabeležimo IP naslov uporabnika.
26.09.2014 ob 09:33 | Simona Köberl
Pozdravljeni...
Zanima me, ali organizirate tudi izobraževanja na področju računovodstva za začetnike ( v popoldanskem času )?

Hvala za odgovor,
Simona

simona.koeberl64@gmail.com
01.07.2010 ob 09:56 | David Rozman
Vsem udeležencem čestitam za doseženi ECDL in želim veliko uspeha na svoji karierni poti!
Želite prejemati brezplačne računalniške trike in novice? Vpišite svoj elektronski naslov:
Ob prijavi boste prejeli tudi e-priročnik računalniških trikov na svoj elektronski naslov.
> Zakladnica trikov
  
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje