Tehnologija in orodja

Rešitve po meri so realizirane v tehnologiji Microsoft .NET z uporabo programskega jezika C#. Posamezna aplikacija je zasnovana večnivojsko, kar v primerjavi z enonivojsko zasnovo prinaša pomembne prednosti:

  • večjo skalabilnost,
  • enostavno nadgradnjo funkcionalnosti,
  • lažje vzdrževanje.

Uporabniški nivo

Uporabniški oz. predstavitveni nivo je realiziran kot namizna (Microsoft Windows) aplikacija ali strani spletne aplikacije. Ločitev logike aplikacije od njene predstavitve omogoča prilagajanje uporabniškega vmesnika vašim željam.

Uporabljene tehnologije pri realizaciji uporabniškega nivoja: Windows Forms, Windows Presentation Foundation, ASP.NET, Ajax, JavaScript, jQuery, VSTO, Microsoft Reporting.

Nivo poslovne logike

Nivo poslovne logike je realiziran v obliki Microsoft .NET komponent, ki celotno poslovno logiko aplikacije ločujejo od predstavitve podatkov. Z omejitvami dostopa so zaščitene posamezne funkcionalnosti.

Uporabljene tehnologije pri realizaciji nivoja poslovne logike: .NET Remoting, WebServices, Windows Communication Foundation.

Podatkovni nivo

Podatkovni nivo predstavlja podatkovni strežnik Microsoft SQL Server. Dostop do podatkov se vrši izključno preko shranjenih postopkov (Stored Procedure) in vpogledov (View), ki podatke filtrirajo glede na omejitve dostopa. S tem je zagotavljena najvišja mera varnosti podatkov.

Uporabljene tehnologije pri realizaciji podatkovnega nivoja: Microsoft SQL Server (Analysis Services, Integration Services, Reporting Services), Oracle Database.

Oddajte povpraševanje!

Kontakt

01/ 2444 212

Povpraševanje

 
resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

autocad_februar_2012.jpg

AutoCAD osnovni

Znanje za profesionalno in aktivno delo s programom AutoCAD.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje