E-izobraževanje | prednosti

Prednosti e-izobraževanja

Vsak pojav ima dve plati in e-izobraževanje pri tem ni izjema, saj tudi pri tej metodi najdemo tako prednosti kot slabosti. K sreči se da večini slabostim izogniti.

Prednosti

 • Neodvisnost od oddaljenosti. Učimo se lahko povsod, kjer imamo dostop do interneta.
 • Racionalna izraba časa. Sami si izbiramo čas učenja.
 • Samostojnost pri izbiri učne poti. V kolikor del vsebine že poznamo, ga enostavno preskočimo.
 • Lasten tempo učenja. Sami si narekujemo hitrost osvajanja novega znanja.
 • Osredotočenje na določene dele vsebine.
 • Sprotno preverjanje znanja. Kratki testi v e-gradivih omogočajo sprotno preverjanje osvojenega znanja, rezultat in ostale povratne informacije pa prejmemo v hipu.
 • Interakcija z mentorjem in drugimi udeleženci. Pri e-izobraževanju nismo sami. Mentor nam je na voljo za spodbudo in strokovno pomoč. Ponavadi se učimo v skupini in sodelujemo z ostalimi udeleženci v obliki forumov.
"Udeležba na e-tečaju v Wordu je bila zame izziv, da pod vodstvom izkušenih strokovnjakov izpopolnim in poglobim znanje Worda, ki je zame pomembno pri izdelavi učnih listov in tudi širše, pri izdelavi učnih gradiv.
Pomembno vlogo pri uvajanju in utrjevanju učnih vsebin je imel mentor tečaja, ki je z motivacijskimi vzpodbudami skrbel za učno dinamiko.
Menim, da je učno gradivo didaktično dobro pripravljeno. Animirana navodila za reševanje vaj in različni dodatni mentorjevi impulzi vzpodbujajo k osvajanju znanja. Z razreševanjem učnih dilem v osebnih sporočilih mentorju in z izmenjavo mnenj v forumu dobi e- učenje osebno noto. Spremljanje zadovoljstva udeležencev med učnim procesom pa omogoča stalno interakcijo in s tem sprotne izboljšave."

- Emilija Mesojedec, predavatelj višje šole, profesorica nemškega jezika

Potencialne slabosti

 • Možnost pomanjkanja samodiscipline. Pravo e-izobraževanje temelji na vodenem e-izobraževanju, kar pomeni, da imajo vsi udeleženci na voljo živega mentorja, ki jih pri učenju spremlja in motivira, jim zastavlja terminske mejnike za predelana poglavja ter dodeljuje učne naloge,  je udeležencem  na voljo za strokovno pomoč, na koncu lahko tudi preveri osvojeno znanje udeležencev.
 • Mogoča socialna izolacija udeleženca. Vodeno e-izobraževanje nudi tako komuniciranje z mentorjem kakor tudi z ostalimi udeleženci v skupini v obliki forumov. Na tak način se pri e-učenju nihče ne počuti osamljenega.
 • Odvisnost od tehnologije. Dandanes dostop do interneta k sreči ni več ovira.
 • Možen odklonilen odnos.

 

 

Kontakt

01/ 2444 212

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje