E-izobraževanje | osnovni pojmi e-izobraževanja

Osnovni pojmi e-izobraževanja

Obrazložitev pogostih pojmov v e-izobraževanju:

 • Asistent - Pomočnik pri samostojnem učenju na portalu Spletno učenje, ki odgovarja na morebitna vprašanja učečega se. Njegova naloga je pasivna, saj se odziva samo na vprašanja.
 • eCampus® - Računalniški program za e-izobraževanje, ki ga je izdelalo podjetje B2 d.o.o.  Ima lastnost LMS in LCMS hkrati in je odlična osnova za izgradnjo izobraževalnega portala.
 • e-gradivo - Učno gradivo obogateno z multimedijskimi in  interaktivnimi elementi, ki učenca izobrazi s posameznega področja na nov in sodoben način in je objavljen v e-izobraževalnem portalu. Kakovostno e-gradivo vsebuje tudi motivacijska vprašanja za sprotno preverjanje osvojenega znanja, učne teste ter vaje za utrjevanje predelane snovi.
 • e-tečaj - Najsodobnejša oblika učenja, kjer je posameznik vključen v voden učni proces preko spleta. E-tečaj poteka pod vodstvom mentorja in s pomočjo e-gradiva. Učenci so vključeni v skupino, izobraževanje pa poteka v točno določenem terminu.
 • Forum - Javno mesto na internetu, kjer se o čem razpravlja. V forumu se izmenjujejo informacije o določeni temi. Namenjen je lahko vsem obiskovalcem ali zaprtim skupinam. Tudi eCampus omogoča forume.
 • Interaktivnost - Zmožnost avtomatiziranega odzivanja učne vsebine na aktivnost učenca. Popestri učno vsebino in učenca postavi v aktivno vlogo, kar ga motivira. Zaradi interaktivnosti e-gradivo ni podobno knjigi.
 • Klasični model učenja - Učenje, pri katerem učenec znanje osvoji na klasičnem način, na primer na predavanjih ali s knjigo – brez spletne komunikacije in brez interaktivnih gradiv.
 • Kombinirani model učenja - Učenje, pri katerem učenec  del vsebin osvoji na klasičnem način, del pa spletno (pogosto razmerje klasično:spletno je 1 : 2). S tujko se uporablja izraz blended learning.
 • LCMS - Kratica za angl. izraz Learning Content Management System. LCMS je računalniški sistem, ki omogoča izdelavo, urejanje in posodabljanje učnih e-gradiv in testov. Izobraževalni portal, ki ima lastnost LCMS, omogoča torej vnašanje in spreminjanje učnih vsebin.
 • LMS - Kratica za angl. izraz Learning Management System. LMS je računalniški sistem, ki avtomatizira administracijo učencev, spletnih izobraževalnih e-gradiv, učenja, komuniciranja, preverjanja znanja in sledenja napredka. Brez LMS ni mogoče zgraditi izobraževalnega portala.
 • Mentor - Spremlja, usmerja, vodi in motivira učenca, skratka mu svetuje pri učenju. Opravlja spletne konzultacije ter vodi celoten učni proces za neko skupino vključenih na e-tečaj.
 • Multimedija - Netekstovni dodatki učne e-vsebine kot so: slike, film, zvok, simulacije in animacije za motiviranje ali kot didaktična okrepitev učne vsebine.
 • Organizator - Organizator e-izobraževanja prevzame vse organizacijske vloge e-tečaja, ki so opisane v nadaljevanju.
 • Predtestiranje - Preizkus znanja pred začetkom učenja, namen je pretežno motivacijski, potešitev radovednosti, tudi za presojo napora, ki ga bo potrebno vložiti v učenje.
 • Preverjanje znanja - Ugotavljanje količine in kakovosti osvojenega znanja.
 • Spletni učni model - Izobraževalni model, kjer učenje poteka prek interneta, s pomočjo e-gradiv.  
 • Spletno učenje - Učenje prek interneta. Izvaja se na visoko razviti tehnologiji – na spletnih LMS sistemih. Omogoča nadomeščanje socialne, motivacijske in emocionalne vloge učitelja in komuniciranje preko forumov (asinhrono) in klepetalnice (sinhrono). Dinamični multimedijski modeli nadomestijo znatne dele teksta in omogočajo hitrejše pridobivanje znanja, boljše razumevanje in lažje pomnjenje.  Spletno učenje® je tudi zaščitena blagovna znamka izobraževalnega portala podjetja B2 z učnimi e-vsebinami. Portal Spletno učenje® deluje na osnovi računalniškega programa eCampus® na naslovu www.spletno-ucenje.com.
 • Upravitelj - Upravitelj je tehnična pomoč organizatorju glede dodelitve skupin in pravic na učnem portalu.

Kontakt

01/ 2444 212

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje