E-izobraževanje | koristi za podjetja in organizacije

Koristi e-izobraževanja za podjetja

Konkurenčnost in globalni trgi danes podjetja vedno bolj silijo k večji učinkovitosti ter inovativnostim. Vse to pa omogočajo izobraženi zaposleni, ki s svojim znanjem in izkušnjami ves čas bogatijo podjetje z dodano vrednostjo.

Ker so zaposleni največji potencial, mora vsako podjetje skrbeti, da bodo zaposleni imeli na voljo čim več možnosti za svoj razvoj. Investicija v izobraževanje zaposlenih navadno ni zanemarljiva, še posebej to velja za širša znanja (računalništvo,  varstvo pri delu, interni akti in pravila podjetja,…), zato je e-izobraževanje vsekakor najustreznejša metoda za prenos tovrstnih znanj.

"Za sodelovanje s skupino B2 smo se odločili zaradi izredne fleksibilnosti pri organizaciji tečajev, sposobnosti poslušanja naših želja in kvalitete izvedenih tečajev.
Učenje "na daljavo" je v času, ko vse poteka "na hitro" odlična možnost za pridobitev nujno potrebnih znanj. Istočasno pa med udeleženci naredi ustrezno "selekcijo" - tisti, ki znanje zares potrebujejo so osebno zainteresirani, da se tudi naučijo.
Priporočilo: če cenite čas vaših zaposlenih in denar vašega podjetja, potem je "izobraževanje na daljavo" v B2 optimalna rešitev."

- Barbka Novak, vodja kadrovske službe, Knauf Insulation d.o.o.

10 največjih prednosti e-izobraževanja za podjetja:

  1. Zmanjšuje stroške: ni potnih stroškov in izgubljenega časa na poti.
  2. Večje poslovne možnosti: omogoča hitro prilagajanje.
  3. Fleksibilnost e-gradiva: tehnologija omogoča, da se že ustvarjena e-gradiva ustrezno dopolnjuje in spreminja stranki po meri glede na njeno specifiko poslovanja.
  4. Ažurnost e-gradiva: neprestano posodabljanje, hitra distribucija.
  5. Časovna in krajevna dostopnost.
  6. Domačnost spletnih tehnologij.
  7. Tehnična univerzalnost: današnji sistemi so visoko združljivi.
  8. Prednost skupin: združuje ljudi s podobnimi interesi in problemi.
  9. Zmogljivost in skalabilnost: podpora enemu ali nekaj tisoč osebam.
  10. Prenos znanja na e-poslovanje.
"Po predstavitvi e-izobraževanja s strani B2 smo ugotovili, da je takšen način izobraževanja idealen za dostopnost vseh zaposlenih. E-izobraževanje s področja informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, ki smo ga izvedli za vse zaposlene v banki, je bilo pripravljeno profesionalno in zelo uporabno. Vsa pomoč in sodelovanje s strani zaposlenih na B2 je bila na visokem strokovnem nivoju."

- Sanja Miljuš Herman, Direktorica sektorja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev, PBS d.d.

Kontakt

01/ 2444 212

e-testiranje_februar_2012.jpg

Naredite lasten e-test

Vas zanima, kako dobro poznajo prodajne produkte vaši prodajalci?

več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

E-testiranje zaposlenih

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Spoznajte e-izobraževanje v živo pri nas ali pri vas. Oddajte zanimanje!

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje