Promocija zdravja za zaposlene

E-izobraževanje razvito v sodelovanju s specialistom medicine dela Davorjem Denkovskim dr. med.

Skrb za zadovoljstvo in zdravje zaposlenih mora postati ena izmed strateških usmeritev dolgoročno uspešnega podjetja.

Naše podjetje želim vključiti v brezplačen projekt Promocija zdravja

Opis
Izvedba po meri
Redni termini

Kako zmanjšati zdravstveni absentizem v vaši organizaciji?
Kako zaposlenim pomagati, da bodo zdravi in zadovoljni?

Slovenski delavci so bili v letu 2014 preko 11.000.000 (enajst milijonov) dni v bolniškem staležu, najpogosteje zaradi bolezni hrbtenice, poškodb kolen in gležnjev, zaradi prehlada ter duševnih motenj.

Slabo zdravje zaposlenih, tako imenovani prezentizem, za podjetje predstavlja še 2 do 3-krat višji strošek kakor sama bolniška odsotnost. S sistematičnim pristopom v obliki na analizi temelječe promocije zdravja pri delu lahko bistveno vplivamo na ohranitev ter izboljšanje zdravja in produktivnosti zaposlenih.

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih je eden izmed ključnih korakov pri promociji zdravja. S tem namenom smo, skupaj s strokovnjakom, specialostom medicine dela, razvili aktivno e-izobraževanje Promocija zdravja.

Komu je namenjeno?

E-izobraževanje je namenjeno vsem podjetjem in njihovim zaposlenim, ki želijo dvigniti nivo zavedanja o pomenu zdravja in spoznati praktične napotke za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih na delovnem mestu.

Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih se zagotovo obrestuje!

"V podjetju Akrapovič se zavedamo pomembnosti promocije zdravja pri svojih sodelavcih, zato smo še povečali aktivnosti v smeri, ki vplivajo na zdravje, čilost in izpolnjenost naših zaposlenih. Trudimo se ponuditi čimbolj spodbudno in prijetno delovno okolje, ker se zavedamo, da zdravi in zadovoljni sodelavci s svojim znanjem in kakovostnim delom soustvarjajo naš skupni uspeh. Naši sodelavci so predelali e-modul Odpornost na stres in izgorevanje in se seznanili s ključnimi vsebinami s področja duševnega zdravja sodobnega delavca. Sodelavci so bili z e-izobraževanjem zelo zadovoljni, zato nameravamo s tovrstnim izobraževanjem nadaljevati tudi v prihodnje." 
- Andreja Da Silva, Direktor kadrov | Akrapovič, d.d.

Cilji e-izobraževanja:

  • spoznati pomen zdravja za kakovostno delo in življenje,
  • spoznati praktične nasvete za izboljšanje zdravja,
  • praktične vaje za razgibavanje na delovnem mestu,
  • spoznati psihosocialna tveganja,
  • dvigniti zavedanje o pomenu zdravja in zadovoljstva zaposlenih.

POMEMBNO | Vključite svoje zaposlene v e-izobraževanje že danes

Vabimo vas, da se prijavite v brezplačen projekt APP, ki ga izvaja Davor Denkovski dr. med.

Ker je projekt omejen s številom vključenih organizacij, pohitite s prijavo. Samo nekaterim organizacijam bo namreč omogočen brezplačen pilotni test izvedbe e-izobraževanja za skupino zaposlenih. Izbirali boste lahko med tremi najbolj perečimi tematikami:

  • Obvladovanje stresa
  • Zdrava hrbtenica
  • Zdravo delo za računalnikom.

 Izpolnite prijavo za brezplačen prilotni test Promocija zdravja

Podrobnosti o izvedbi pilotnega testa, vam bomo posredovali na vaš mail.

"V Elektro Gorenjska smo v letošnjem letu sistematično začeli promovirati zdrav način življenja, tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Med letom se nam je ponudila priložnost sodelovati z B2. Zaposlenim smo omogočili možnost sodelovati v e-izobraževanju na temo Stresa in izgorelosti. Po mnenju zaposlenih je bila vsebina e-izobraževanja razumljiva in uporabna in so bili z izvedbo zadovoljni. V podjetju vidimo številne prednosti e-izobraževanja, saj zaposlenim nudi več samostojnosti, lahko se ga udeležijo na svojem delovnem mestu, sami določajo tempo izobraževanja in čas, ki ga bodo namenili izobraževanju. Verjamemo, da bomo zaradi pozitivne prve izkušnje zaposlenim e-izobraževanje še ponudili. " 
- Mojca Jelovčan, analitik za kadrovanje | Elektro Gorenjska d.d.

 

Kontakt

01/ 2444 212

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Brezplačna predstavitev dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/2444 212 ali
> oddajte zanimanje

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

autocad_2_februar_2012.jpg

AutoCAD v prostoru

Z znanjem AutoCAD-a pričarajte resnično otipljivost 3D objektov.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje