E-izobraževanje za obrtnike

Ena od pomembnih dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Slovenije je tudi izobraževanje njenih članov, saj je znanje ključni dejavnik uspeha obrtnikov/podjetij. V okviru Obrtne zbornice Slovenije deluje Obrtno-podjetniško izobraževalno središče (OPIS), katerega naloga je zagotavljati široko paleto izobraževalnih storitev za potrebe obrtništva in podjetništva. Ker se tudi v OZS zavedajo pomena biti v trendu na področju izobraževanja, so svoje izobraževalno središče opremili tudi z e-izobraževalno ponudbo.

Vpeljava e-izobraževanja na Obrtni zbornici Slovenije

V skladu z usmeritvami lizbonske strategije, bolonjskega procesa ter strateških razvojih usmeritev Slovenije, se je OZS odločila, da bo uvedla e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje med obrtnike in podjetnike.

OZS je prvi korak v svet e-izobraževanja naredila na področju usposabljanj udeležencev za pridobitev Mojstrskega naziva. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju je mojstrske nazive uvrstil v šolski sistem, na osnovi česar posameznik lahko pridobi srednješolsko izobrazbo in možnost nadaljevanja študija na višjih stopnjah. OZS je s pomočjo podjetja B2 razvila model e-izobraževanja za področje usposabljanja za pridobitev Mojstrskih nazivov. Eden od najpomembnejših komponent učinkovitega modela e-izobraževanja so multimedijska e-gradiva, ki omogočajo motiviran način za učenje, sam sistem za e-izobraževanje pa omogoča fleksibilnost v času, tempu in vsebini e-učenja. V okviru e-izobraževanja za pridobitev mojstrskega naziva so bili razviti štirje obsežni sklopi e-gradiv za področje Podjetništva, Psihologije, Pedagogike in Izvajanje praktičnega izobraževanja.

"V OZS stopamo tudi na področju izobraževanja v koraku s časom in trendi, zato smo se odločili in uvedli najsodobnejšo obliko za učenje – e-izobraževanje. V Sloveniji smo našli odličnega in vodilnega ponudnika za celovito vpeljavo e-izobraževanja, B2 d.o.o.
B2 nudi izredno kakovosten lasten sistem za e-izobraževanje (eCampus), s svojo ekipo strokovnjakov, pa so nam omogočili tudi izgradnjo izvrstnih multimedijskih e-gradiv naših avtorjev. Našim udeležencem tako lahko ponudimo zares pestro in zanimivo ponudbo tudi na področju e-izobraževanja. Sicer pa moramo tudi na sploh pohvaliti sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o., saj so zelo odzivni in hitro priskočijo na pomoč. Njihove storitve so izredno kakovostne, hkrati pa je poslovni odnos do strank ne samo korekten, pač pa tudi izredno človeški in topel, kar je v današnjem času redkost."

- Nataša Štirn direktorica za izobraževanje OPIS

Ključna komponenta učinkovitega e-izobraževanja so kakovostna interaktivna e-gradiva

E-izobraževanje je najsodobnejša metoda za pridobivanje znanja. Njena največja prednost je lokacijska in časovna neodvisnost za učenje, saj si posameznik sam izbere čas in prostor za učenje, omogočen mora imeti le dostop do interneta.

Da pa je e-učenje tudi zanimivo in motivirajoče, pa skrbijo multimedijsko pripravljena e-gradiva. Prednost multimedijskih e-gradiv je v njihovi interaktivnosti, ki vključi udeleženca izobraževanja v proces učenja in vsebnost multimedijskih elementov (zvok, video, animacija…), ki jih klasična gradiva ne morejo vsebovati. Interaktivno prikazovanje vzbudi človeku večjo pozornost, vtis in posledično mnogo močnejše pomnjenje vsebine.

E-gradiva za pridobitev mojstrskega naziva vsebujejo različne elemente, zato je skozi takšna e-gradiva učenje prava zabava in učinki učenja dajejo odlične rezultate.

Kontakt

01/ 2444 212

 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali

> Oddajte zanimanje

 
 

E-tečaj za samo 70€!

Kako analizirati velike količine podatkov v Excelu? Naučite se izdelati vrtilno tabelo.

> več

 
 

Za vse informatike! 

Informacijska varnost na delovnem mestu: Kako na hiter in enostaven način osvestiti vse vaše zaposlene s pomenom varovanja informacij?

> več

 
 

e-testirajte zaposlene 

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

 
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje