Usposabljanje novo zaposlenih

Iskanje in izbira sposobnih kadrov je zahtevno in odgovorno delo. Vendar z izbiro kandidata ne zaključimo procesa vpeljave novih kadrov v podjetje. Nove kandidate moramo za delo še usposobiti in pripraviti.

Prevelika obremenjenost mentorjev in pomanjkanje časa sta pogosta vzroka, da novi zaposleni potrebujejo dalj časa, da osvojijo potrebna znanja.

Nemalokrat se novim zaposlenim zgolj pošlje PDF dokumente s suhoparnimi pravilniki in navodili, pri čemer sploh ne vemo, ali so si kaj prebrali, ali ne. Tako po nepotrebnem izgubljamo čas, trpi pa tudi učinkovitost novih kadrov. Zato si mnoge organizacije po novem, pri usposabljanju novih zaposlenih, pomagajo z e-izobraževanjem, ki  razbremeni mentorje, omogoči zaposlenemu zanimivo učenje in prinese povratno informacijo o naučenemu.

Metoda e-izobraževanja je za uvajanje in usposabljanje kot nalašč. Novim kadrom lahko osnovne informacije, način dela, poslovanja, smernice, ipd. predamo hitro, učinkovito in na zanimiv način. S tem bistveno skrajšamo čas usposabljanja in še hitreje pripravimo novo zaposlene na delo. Še posebej koristna pa je možnost e-testiranja, s katerim lahko preverimo posameznikovo angažiranost in poznavanje procesov dela.

Primer dobre prakse

Tudi na podjetju B2 uporabljamo e-izobraževanje za usposabljanje in testiranje novo zaposlenih asistentov. Orišimo naše izkušnje.

Vsak študent, ki želi postati asistent, mora najprej izkazati svoje strokovno znanje in spoznati nekaj ključnih informacij o zgodovini podjetja, poslanstvu in viziji, izvajanju tečajev, obnašanju do tečajnikov, oblačenju, ipd. Zato smo zanje pripravili e-izobraževalno vsebino za asistente, s pomočjo katere hitro usposobimo nove kadre.

Celoten potek iskanja asistentov poteka v 3 korakih:

Usposabljanje novo zaposlenih s pomočjo e-izobraževanja je v zadnjem času postalo razširjeno tudi v Sloveniji. Med podjetji, ki se poslužujejo e-izobraževanja za usposabljanje novo zaposlenih so banke, zavarovalnice in podjetja z veliko stopnjo fluktuacije zaposlenih.

Nekatera med navedenimi pa uporabljajo e-izobraževalni sistem že v fazi iskanja in testiranja kandidatov. S pomočjo sistema in naprej pripravljenih e-testov, preverjajo kandidate za zaposlitev s področja poznavanja uporabe programske opreme, varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti, poznavanja poslovanja itd.*

 

*Navedeni primeri e-testiranja se izvajajo s pomočjo e-izobraževalnega sistema eCampus®.
 

Kontakt

01/ 2444 212

 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali

> Oddajte zanimanje

 
 

E-tečaj za samo 70€!

Kako analizirati velike količine podatkov v Excelu? Naučite se izdelati vrtilno tabelo.

> več

 
 

Za vse informatike! 

Informacijska varnost na delovnem mestu: Kako na hiter in enostaven način osvestiti vse vaše zaposlene s pomenom varovanja informacij?

> več

 
 

e-testirajte zaposlene 

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

 
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje