Projekt MERLAB | Učenje mehatronike s pomočjo e-tečaja

Mehatronika predstavlja zlitje ved s področja elektronike, mehanike in informatike. Ker na trgu obstaja neravnovesje med povpraševanjem in ponudbo kadrov, izobraženih s tega področja, je nastal evropski projekt Merlab. Eden izmed ciljev projekta je bil izobraziti udeležence s področja mehatronike s pomočjo e-tečaja.

Z vpeljavo e-tečaja mehatronike smo na učinkovit način dodatno poklicno usposabljali (dokvalificirali ali prekvalificirali) zaposlene in brezposelne, ki so že končali formalno izobraževanje, vendar zaradi velikih tehnoloških sprememb njihovo znanje ni bilo več zadostno. Metoda poučevanja preko spleta omogoča časovno in prostorsko neodvisnost ter s tem minimalizira motnje delovnih procesov in stroške v podjetjih.

Namen projekta

Namen in cilji projekta so bili neposredno usmerjeni v razreševanje trenutnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po ustrezno usposobljenih kadrih s področja mehatronike.

Zgradba e-tečaja

E-tečaj mehatronike so sestavljali 4 moduli:

 • Uvod v Mehatroniko – V tem delu e-tečaja so udeleženci spoznali zgodovinski razvoj od čisto mehanskih sistemov do najnovejših mehatronskih naprav in opis strukture mehatronskih naprav.
 • Servopogon – V tem delu so udeleženci spoznavali vlogo reguliranih pogonov v mehatronskih napravah, pojem regulacije in nekaj enostavnih regulatorjev. Kot primer pogona je bil obravnavan enosmerni motor s trajnimi magneti. Primer je bil podprt z oddaljenimi eksperimenti.
 • Električna vezja - V modulu so najprej predstavljeni osnovni elektronski elementi (upor, kondenzator, tuljava, memristor), čemur sledi obravnava operacijskega ojačevalnika in nekaj drugih vezij. Praktično delo, ki poteka preko oddaljenih eksperimentov, se izvaja na pasivnih analognih in integriranih aktivnih analognih filtrih, ki delujejo na principu preklapljajočih kondenzatorjev.
 • Mehatronske naprave - V modulu so opisani struktura in principi delovanja kompleksnejših mehatronskih naprav. Kot primer enostavne mehatronske naprave je bil obravnavan mehanski člen s pogonom in gonilom, kot primer kompleksnejše mehatronske naprave pa robot. Prav tako je obravnavana geometrija in dinamika mehanizmov ter regulacija položaja. Praktični del se izvaja preko oddaljenih eksperimentov na robotu s SCARA konfiguracijo.

Potek e-tečaja

Udeleženci na e-tečaju so spoznavali vsebine s področja mehatronike s pomočjo e-izobraževalnega sistema eCampus. Mentorica je spremljala njihov napredek in odgovarjala na strokovna vprašanja, udeleženci pa so med seboj sodelovali na forumih. Rezultati analize učenja in testiranja so več kot odlični.
 

Udeleženci

Na pilotnem e-tečaju je sodelovalo 70 prijavljenih udeležencev, razdeljenih v 3 pilotne skupine. Med njimi so bili člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, zaposleni iz podjetja Elektro Maribor, učitelji, profesorji in ostali. Izmed prijavljenih udeležencev je kar 63 udeležencev (90%) tečaj uspešno zaključilo. Mentorica dr. Andreja Rojko je skrbela za uspešen potek projekta, spremljala je udeležence na njihovi učni poti ter odgovarjala na vprašanja tečajnikov.

Rezultati in analiza pilotnega e-tečaja

Vsak udeleženec se je v povprečju:

 • učil vsak drug dan,
 • opravil 30 ur učenja,
 • 20 ur namenil reševanju nalog in izvajanju oddaljenih  eksperimentov,
 • rešil 4 daljše teste s povprečnim uspehom 73%,
 • poslal mentorici rešitve 10 nalog,
 • izvedel tri oddaljene eksperimente in napisal poročila zanje,
 • poslal mentorici okoli 30 sporočil,
 • dobil od mentorice okoli 35 sporočil,
 • večina učenja je bila opravljena med 21-to uro in polnočjo,
 • najhitrejši udeleženec je končal tečaj v 29 dneh,
 • najhitreje uspešno opravljen zaključni test (15 vprašanj) je bil izveden v 3 min 50 s.

Odzivi udeležencev

 

Komentarji udeležencev so bili pozitivni. Izpostavili so predvsem:

 • Razumljivost in praktičnost primerov.
 • Oddaljene eksperimente.
 • Nazorne slike (animacije) v barvah.
 • Jasnost, jedrnatost, hiter odziv mentorice.
 • Vsebine o regulaciji, servomotorjih, oddaljeni poskus, potrpežljivost profesorice.
 • Zelo nazorno razlago, sprotno preverjanje, naloge. 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali oddajte zanimanje.

Kontakt

01/ 2444 212

 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali

> Oddajte zanimanje

 
 

E-tečaj za samo 70€!

Kako analizirati velike količine podatkov v Excelu? Naučite se izdelati vrtilno tabelo.

> več

 
 

Za vse informatike! 

Informacijska varnost na delovnem mestu: Kako na hiter in enostaven način osvestiti vse vaše zaposlene s pomenom varovanja informacij?

> več

 
 

e-Testirajte zaposlene 

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

 
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje