Izvedba predtestiranja za Lekarno Ljubljana

Lekarna LjubljanaLekarna Ljubljana je želela svojim zaposlenim podariti dodatno znanje s področja računalniških vsebin, da bi svoje delo opravljali še enostavneje in brez težav. Ključen problem, kot pri večini srednjih ali večjih podjetij, je bil uvrstiti udeležence v homogene skupine in prilagoditi potek tečaja njihovemu predznanju, željam in potrebam. Iz tega razloga smo se skupaj z vodstvom Lekarne Ljubljana odločili, da izvedemo za njihove zaposlene e-testiranje znanja s področja računalništva, in sicer iz Word-a, Excel-a in Outlook-a.

E-testiranje smo izvedli v dogovorjenem terminu na portalu Spletno učenje. Udeleženci so se v e-testu srečali tako s teoretičnimi kot tudi praktičnimi nalogami. Na vsakem testu so se pojavljale naloge z različno stopnjo težavnosti in z različnih področij posamezne tematike. E-testiranje je opravilo več kot 90 oseb, ki so pokazali veliko mero želje po znanju.

Na podlagi rešenih e-testov smo v B2 izdelali podrobnejšo analizo rezultatov e-testiranja. Končna analiza prikazuje rezultate uspešnosti po osebah in po posameznih področjih, ki so jih udeleženci reševali. Tako smo dobili natančne informacije, ki so predstavljale podlago za razvrstitev udeležencev v skupine glede na predznanje. Za zaposlene v Lekarni Ljubljana smo prilagodili tudi vsebine tečajev, s poudarkom na vsebinah, ki so jih udeleženci slabše poznali, vendar jih pri svojem delu nujno potrebujejo.

Na podlagi rezultatov e-testiranja in želenih znanj, ki jih zaposleni v Lekarni Ljubljana potrebujejo pri svojem delu, smo jim pripravili popolnoma nove, prilagojene tečaje. Poimenovali smo jih Poslovna pisarna 2007 in Napredni Excel 2007. Zaposleni so na tak način pridobili točno tisto znanje, ki ga predhodno niso imeli in ga pri svojem delu potrebujejo.

"Da bi tečaje dejansko obiskali pravi ljudje, obvezno priporočamo prehodno internetno testiranje znanja zaposlenih, ki so nam ga strokovnjaki podjetja B2 prilagodili in omogočili nekaj mesecev pred izvedbo tečajev. Takšno izobraževanje, ki je v določenem delu pisano na kožo naročnika, priporočamo vsem, ki želijo  povečati učinkovitost in znanje zaposlenih. Znanje, pridobljeno na tečajih organiziranih pri podjetju B2, bo povečalo učinkovitost dela v lekarnah, saj bodo uporabniki zaradi pridobljenega znanja manj časa porabili za pisanje in oblikovanje dokumentov ter morebitne poslovne analize.

- Ksenija Montani, Spomenka Sluganovič, Pomočnik direktorja za IT/kadre, Javni zavod Lekarna Ljubljana

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali oddajte zanimanje.

Kontakt

01/ 2444 212

 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali

> Oddajte zanimanje

 
 

E-tečaj za samo 70€!

Kako analizirati velike količine podatkov v Excelu? Naučite se izdelati vrtilno tabelo.

> več

 
 

Za vse informatike! 

Informacijska varnost na delovnem mestu: Kako na hiter in enostaven način osvestiti vse vaše zaposlene s pomenom varovanja informacij?

> več

 
 

e-testirajte zaposlene 

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

 
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje