Kombinirano izobraževanje za prehod na Office 2007 na HSE

HSEHolding Slovenske elektrarne je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Kot organizacija, ki ogromno vlaga v razvoj tehnologije in zaposlenih, je odprta za spoznavanje novih in naprednih tehnologij na različnih področjih. Za njihov uspeh in učinkovitost so ustrezna informacijska tehnologija, izobraženi in izkušeni zaposleni ter nenehen razvoj ključnega pomena.

Izhodišča in cilj izobraževanja

V družbi HSE so se odločili za nadgradnjo obstoječe pisarniške programske opreme na Microsoft Office 2007. Da bi prehod na novo programsko opremo potekal tekoče in brez zapletov za uporabnike, so se odločili, da projekt podprejo z izobraževanjem po meri.


Slika zgoraj: Uporabniški vmesnik v Excel-u 2007

Uporabniki so imeli dobro predznanje s področja poznavanja pisarniškega paketa Microsoft Office 2003, kar je olajšalo izobraževalni proces, ki je bil izveden na vsebinsko naprednejšem nivoju. Cilj izobraževanja je bil zaposlenim olajšati prehod na novo različico pisarniških programov Office 2007, jim približati delo z novim uporabniškim vmesnikom (trak oz. ang. "ribbon") ter predstaviti nova orodja, ki olajšajo delo v novi različici Office-a. 

"Za sodelovanje s podjetjem B2 smo se odločili zaradi prehoda podjetja na nov programski paket Office 2007. Skupaj z njimi smo organizirali računalniško izobraževanje za vse zaposlene v PE Ljubljana in PE Maribor v obliki kombiniranega izobraževanja, kjer je del izobraževanja potekal v klasični obliki v učilnici podjetja B2, del pa s pomočjo portala Spletno učenje.
Prednost kombiniranega izobraževanje vidimo predvsem v tem, da tečajniki osvojeno znanje lahko nadgradijo tudi preko spletnega učenja, ob budnem očesu mentorja, ki še dodatno spodbuja udeležence k aktivnemu učenju. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je bilo v veselje, predvsem pa je bila tako  organizacijska plat izvedbe kot kvaliteta izvedenih izobraževanj na visokem nivoju. Tečaj so pohvalili tudi naši sodelavci, kar pomeni, da je bilo izobraževanje uspešno izvedeno."

- Marjeta Horvatič, kadrovik, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Oblika izobraževanja

Izobraževanja so se udeležili zaposleni z različnih delovnih področjih. Za razliko od klasičnega izobraževanja, ki je vezano na dogovorjeni termin in lokacijo, je bila želja naročnika, da izobraževanje tokrat izvedemo na način, ki bi uporabnikom omogočal sorazmerno prosto izbiro časa in kraja izobraževanja, seveda ob zagotovljeni kakovosti izobraževanja. Zato smo se odločili za kombinirano izobraževanje.

Prehod na Office 2007 smo za HSE izvedli kot krajše kombinirano izobraževanje, razdeljeno na dva enakovredna dela, klasični del in voden e-tečaj preko spleta. Vmesna klasična in zaključna srečanja v učilnici niso bila potrebna, saj so udeleženci imeli že dovolj predznanja s področja poznavanja pisarniških programov Office 2003. Vsebina izobraževanja je vključevala ključne pisarniške programe Word, Excel in Outlook.

Potek izobraževanja

Izobraževanje je potekalo v obliki 4 + 4 za približno 60 udeležencev iz ljubljanske in 20 iz mariborske poslovne enote HSE. Prve 4 pedagoške ure izobraževanja smo izvedli klasično v učilnici. Udeležence smo razvrstili v skupine velikosti 10 do 12 udeležencev. Predavatelj je ob pomoči asistentov udeležencem predal osnovno znanje uporabe Office-a 2007 in značilnosti programov Word, Excel in Outlook.

V nadaljnjih 4 urah so se vsi udeleženci srečevali na vodenem e-tečaju v e-učilnici na portalu Spletno učenje. Ob podpori mentorja so svoje znanje nadgrajevali in utrjevali s pomočjo e-gradiv, animacij, simulacij, motivacijskih vprašanj, učnih testov in praktičnih nalog. Mentor jih je na njihovi učni poti spremljal, spodbujal in odgovarjal na vsebinska vprašanja. Udeleženci so si v dogovorjenem terminu vodenega e-tečaja, ki je trajal 1 teden, lahko sami izbirali čas in kraj izobraževanja.

e-gradivo
Slika zgoraj: E-gradiva (besedilo, motivacijska vprašanja, testiranja, praktične naloge, animacije,...)

Rezultati

Udeleženci so izrazili zadovoljstvo s tovrstnim načinom in učinki izobraževanja. Izobraževanje je pripomoglo k učinkovitemu prehodu na nove uporabniške programe.

 

Ali ste vedeli?

E-učilnica na portalu Spletno učenje (sistem eCampus®) združuje učne aktivnosti in komunikacijska orodja. Uporabnik v vsakem trenutku pozna predvidene učne zadolžitve, kdaj v danem obdobju jih bo izpolnil, pa izbira sam. Mentor ga pri tem spodbuja in motivira ter s pomočjo komunikacijskih orodij vzdržuje razpravo na forumu ali klepetalnici. V kolikor ima udeleženec vsebinsko vprašanje ali konkreten problem, je mentor na voljo za svetovanje oziroma odgovor na zastavljeno vprašanje.


Slika zgoraj: E-učilnica za HSE Prehod na Office 2007

 

 

 

Kontakt

01/ 2444 212

 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali

> Oddajte zanimanje

 
 

E-tečaj za samo 70€!

Kako analizirati velike količine podatkov v Excelu? Naučite se izdelati vrtilno tabelo.

> več

 
 

Za vse informatike! 

Informacijska varnost na delovnem mestu: Kako na hiter in enostaven način osvestiti vse vaše zaposlene s pomenom varovanja informacij?

> več

 
 

e-testirajte zaposlene 

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

 
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje