Dobra praksa uvedbe e-izobraževanja v CURS

Carinska uprava Republike Slovenije (CURS) je ena izmed tistih organizacij, ki ima ne samo veliko zaposlenih, pač pa so ti razpršeni na različnih lokacijah.

Da bi učinkovito in uspešno izvajali izobraževanje, je bilo potrebno najti sistem, ki bi z najmanjšimi napori postregel s pozitivnimi rezultati. Zagotovo je bila uvedba e-izobraževanja prava pot.

CURS je skupaj z našimi strokovnjaki za e-izobraževanje preučil, uvedel in izpeljal pilotni e-tečaj s področja preiskave vozil. E-gradiva, ki smo jih pri projektu uporabili, so bila že razvita v angleškem jeziku, s strani Evropske komisije. Potrebno jih je bilo implementirati v ustrezen sistem za e-izobraževanje, hkrati pa ustrezno pripraviti tudi mentorje za izvajanje e-tečaja.

Projekt je obsegal naslednje faze:

  1. vzpostavitev ustrezne učne platforme,
  2. priprava vodenega e-tečaja s področja preiskave vozil, ki je bazirala na že pripravljenem e-gradivu, prejetem s strani Evropske komisije,
  3. izobraževanje odgovornih za izvedbo e-tečaja (administratorjev, organizatorjev in mentorjev),
  4. izvedba pilotnega e-tečaja za 50 zaposlenih,
  5. analiziranje uspešnosti in učinkovitosti pilotne izvedbe in predlogi za izboljšanje e-učnega procesa in sistema ter
  6. samostojno izvajanje e-izobraževanja s strani CURS.

Rezultati uvedbe e-izobraževanja kažejo, da je bilo e-izobraževanje pravilna izbira za CURS. Po izpeljavi pilotnega projekta so v CURS do danes, s pomočjo e-izobraževanja, izobrazili okoli 400 zaposlenih iz dveh različnih vsebin. Zaposleni so dosegli 100% uspešnost na testiranjih in izražajo zadovoljstvo z vpeljanim sistemom. E-izobraževanje v CURS se preveša iz izvajanja posameznih projektov v integriran sistem izobraževanja v organizaciji.

Za podroben opis projekta si preberite daljši prispevek v pdf obliki.

 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali oddajte zanimanje.

Kontakt

01/ 2444 212

 

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali

> Oddajte zanimanje

 
 

E-tečaj za samo 70€!

Kako analizirati velike količine podatkov v Excelu? Naučite se izdelati vrtilno tabelo.

> več

 
 

Za vse informatike! 

Informacijska varnost na delovnem mestu: Kako na hiter in enostaven način osvestiti vse vaše zaposlene s pomenom varovanja informacij?

> več

 
 

e-Testirajte zaposlene 

Merite raven znanja zaposlenih in ugotavljajte učinke izobraževanja!

> več

 
B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje